Ata Mühendislik Enerji Sistemleri yetki belgesi çerçevesinde hurda akülerinizi gerçek değerinde satın almaktadır.